THUỐC TRỪ CỎ SIRIUS 10WP, 70WDG

  • Thành phần: Pyrazosulfuron-ethyl 100 g/kg, 700 g/kg
  • Cách tác động: Thuốc nội hấp, chọn lọc, trừ cỏ tiền và hậu nẩy mầm
  • Cơ chế tác động: Ngăn cản quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ làm cỏ không đâm chồi mới và phát triển rễ.
  • Quy cách:
SIRIUS 10 WP:
- Gói 10g, thùng 1000 gói (10kg)
- Gói 25g, thùng 400 gói (10kg)
- Gói 100g, thùng 100 gói (10kg)
SIRIUS 70 WG: Gói 1,5g, thùng 100 gói (1,5kg)
  • Nhà sản xuất: Nissan Chem. Ind Ltd
  • Nhà phân phối: Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I
- Sirius 10WP và Sirius 70WG là thuốc trừ cỏ chọn lọc, thuộc nhóm Sulfonylurea. Phòng trừ hữu hiệu cả 3 nhóm cỏ, thời gian sử dụng rộng, liều sử dụng thấp, rất an toàn cho lúa. 
- Diệt trừ hầu hết các loại cỏ trong ruộng lúa:
- Cỏ hoà bản: cỏ lồng vực, cỏ bắc, cỏ mồm, cỏ túc ...
- Cỏ cói lác: cỏ cháo, cỏ chác, cỏ năn, lác mỡ, lác phẳng,...
- Cỏ lá rộng: cỏ bợ, rau mác, rau mương, cỏ xà bông, rau xam, vảy ốc...

Cây trồng

Đối tượng phòng trừ

Liều lượng

Thời gian sử dụng

Cách sử dụng

Lúa sạ và lúa cấy

 

- Cỏ lá hẹp, cỏ lá rộng

- Cỏ lá rộng, năn lác

Sirius 10 WP:

- 200 - 250 g/ha

 

- 80 - 120 g/ha

 

- Sau sạ, cấy 3 - 7 ngày

 

- Sau sạ 5– 15 ngày,sau cấy 3-15 ngày

 

- Pha 8 -10 g/16 lít

 

- Pha 3,2-4,8 g/16 lít

 

Cỏ các loại

Sirius 70 WG:

- 25 - 35 g/ha

 

Sau sạ, cấy 3 - 7 ngày

 

- Pha 1 – 1,5 g/16 lít- Lượng nước sử dụng 400 lít/ha. Phun 2 – 2,5 bình 16 lít/1000 m2.
- Ruộng phải làm đất kỹ, mặt ruộng bằng phẳng.
- Khi phun thuốc ruộng phải đủ ẩm độ hoặc xâm xấp nước và phải giữ nước tối thiểu 3 ngày sau khi phun.
- Thuốc trừ cỏ Sirius 10WP khi trộn phân để rải, giữ mực nước sâu 2-3 cm.
- Bảo quản thuốc nơi khô, thoáng mát, xa bếp nấu ăn, lương thực, thực phẩm, chuồng gia súc, xa tầm với của trẻ em.

Sản phẩm khác: