Cây Táo

Trừ rệp sáp trên cây Táo

Trừ rệp sáp trên cây Táo

Trưởng thành cái màu vàng, dài 0,7-3,0 mm. Rìa mỗi bên cơ thể có 18 sợi tua trắng, phần đuôi cũng có một đôi sợi tua trắng. Cơ thể phủ đầy chất sáp trắng như phấn. Chân phát triển, đốt chuyển và đốt đùi chân sau dài 2,10-3,15mm. Trên đốt chậu và đốt chầy chân sau có nhiều lỗ trong.