Cây Nho

PHÒNG - TRỊ SƯƠNG MAI CHO CÂY NHO (Nấm trắng hay nấm vàng)

PHÒNG - TRỊ SƯƠNG MAI CHO CÂY NHO (Nấm trắng hay nấm vàng)

Cây nho mắc bệnh sương mai thì biểu hiện đầu tiên xuất hiện trên lá, sau hại cả tay leo, đọt, hoa và chùm quả. Trên lá ở mặt trên trước tiên có những vết màu xanh - vàng, sau đó chuyển sang đỏ nâu. Cùng lúc ở mặt dưới lá, tơ nấm phát triển thành một màng mỏng, trắng trắng, những lông tơ (mốc sương).